Wikia


De Adviseur Generaal is een politieke functie in Kronenburg. Na elke parlementsverkiezingen benoemt de koning een Adviseur Generaal. Deze persoon is belast met het informeren naar mogelijke coalities en, wanneer hij er één gevonden heeft, het formeren van de nieuwe Oostkamer.

Fabeltjes die bestaan over de functie van Adviseur Generaal:

  • De Adviseur Generaal is niet per se de lijsttrekker van de grootste partij in de coalitie. Formeel gezien mag de koning eenieder die hij geschikt acht, tot Adviseur Generaal benoemen.
  • Hoewel tot nu toe de Adviseur Generaal altijd minister-president is geworden in de nieuwe regering, is dat geen verplichting.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki