Wikia


Boffeton-Nord

De flats in Boffeton-Nord

Boffeton is een middelgrote stad in Wiedsoage, Issel. Boffeton heeft bijna 100.000 inwoners en grenst direct aan Langheul. Hoewel de stad al in de middeleeuwen bestond, heeft ze haar huidige grootte vooral te danken aan het nabije Langheul. Boffeton is de voornaamste voorstad van de Isselse hoofdstad.

GeschiedenisEdit

23mei 010

20e eeuwse villa nabij het centrum

Boffeton ontstond in de vroege middeleeuwen, vroeger nog dan Langheul. De eerste vermelding van "Boffens Stain" dateert uit 987 na Christus en rept over een versterkte woning, een aantal handelshuizen en een kleine haven. Het plaatsje krijgt in 1134 het recht zich "ton" te noemen, en verwerft zo het recht op een eigen bestuur en het organiseren van een wekelijkse markt.

Hoewel Boffeton aanvankelijk dus een relatieve bloei kent, wordt het al gauw overschaduwd door Langheul, dat zich vanaf de late middeleeuwen zeer sterk ontwikkelt en uitgroeit tot het belangrijkste centrum van Wiedsoage. In 1457 wordt Boffeton bestuurlijk onder het graafschap Langheul gevoegd (voordien hoorde het nog bij Kleif).

Vanaf de 18e eeuw slaagt Boffeton, gelegen aan de rustige westkust van Wiedsoage, er steeds beter in zich te profileren als rustoord en badplaats. De kleine bron ten noordwesten van de stad wordt, zij het kunstmatig, een hip kuuroord en Boffeton wordt het toevluchtsoord voor rijke Langheulers die de smerige stad maar al te graag verruilen voor het rustieke Boffeton. Vooral in de 19e eeuw verrijzen rond Boffeton sjieke villa's met grote tuinen.

Vanaf de 20e eeuw verloopt de groei planmatiger en worden er lange lanen aangelegd waarlangs villa's verrijzen. In de jaren zestig en zeventig worden in Boffeton ook woonwijken voor de middenklasse aangelegd, en zelfs een arbeiderswijk (de flats van Boffeton-Nord). Boffeton is inmiddels een grote stad waar alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd.

StadsbeeldEdit

Het centrum is vooral groen en ruim van opzet. Het gemeentehuis is gevestigd in een klein kasteeltje. Er zijn nog enkele smalle, oude straatjes bewaard die een indruk geven van het Boffeton van vóór de grote groei. De meeste winkels bevinden zich echter in het moderne, 19e eeuwse centrum, dat zich in een kaarsrechte lijn naar zee uitstrekt. Langs zee zijn er zandstranden.

VK 026

De Tommetjurk

De grote woonwijken liggen rondom dit centrum verspreid en ogen eveneens groen, maar zijn monotoner. Ver van het centrum van Boffeton, juist op de gemeentegrens met Langheul, bevinden zich de flats van Boffeton-Nord.

BezienswaardighedenEdit

In het centrum staat de opvallende Tommetjurk, een klein, ietwat exotisch aandoend kerkje waarvan vooral het koor een nogal scheve indruk maakt. Volgens de Boffetonse verhalen zou je pas na "10 bier en een paling" zien dat de kerk eigenlijk wél recht staat. In het gebouw bevinden zich een aardige preekstoel en het graf van Pale Amers, een 18e eeuwse dichter die in Boffeton leefde.


Verder bezienswaardig is het stadhuis, in een oud kasteeltje (oorspronkelijk eigendom van de graven van Kleif), en natuurlijk de vele villa's en landhuizen rond het centrum.

DialectEdit

Het oorspronkelijke dialect van Boffeton is al lang geleden verloren gegaan. De gesproken taal in Boffeton sluit aan bij die van Langheul.