Wikia


Kronenburg is verdeeld in twaalf gemeenten en de overzeese gemeente Nieuw-Stavoren.

De Burgemeester Edit

Het land kent het principe van de gekozen burgemeester. Er is echter geen vaste termijn voor het burgemeesterschap. Een burgemeester mag in principe, als hij eenmaal gekozen is, tot zijn dood in functie blijven.

Na vijf jaar treedt er echter een evaluatiecommissie naar voren, die vanaf dat moment elke drie jaar verslag uitbrengt aan de Gemeenteraad over het functioneren van de burgemeester. Wanneer een burgemeester het volgens zo’n commissie niet goed doet, kan de Gemeenteraad middels drie stappen actie ondernemen. De eerste stap is het Schriftelijk Verzoek, waarbij de Raad de burgemeester vriendelijk doch dringend verzoekt af te treden. De tweede stap is vervolgens de Motie van Afkeuring. Hierover wordt mondeling gestemd in een Raadsvergadering waar de burgemeester niet per se bij aanwezig hoeft te zijn. Weigert de burgemeester dan nog steeds zijn taken neer te leggen, dan kan hij middels de Wet op Ontzetting officieel ontslagen worden van zijn taken. Hij is dan geen burgemeester meer en kan door de politie uit zijn ambtswoning verwijderd worden.

De laatste keer dat de eerste stap genomen moest worden, was in 1976, toen de West-Codse burgemeester Arnold Okkema Jansma aldus onvrijwillig aftrad. De tweede stap werd voor het laatst in 1992 genomen in Oosterland toen na twee jaar al burgemeester Meinte de Vries grove tekenen van onbekwaamheid aan de dag legde, maar vond dat hij niet voldoende gelegenheid had gekregen zich te bewijzen, en de derde stap werd voor het laatst in 1947 genomen. De toenmalige burgemeester van Markenland, Frank ter Veldhuis, was lid van de NSPK en had dit voor de Amerikaanse bezetters verborgen weten te houden door zich voor te doen als pro-Amerikaans. Na de bezetting dacht hij zijn beleid normaal voort te kunnen zetten, maar de nieuwe gemeenteraad liet de Wet op Ontzetting uitvoeren, waarna Ter Veldhuis door de politie gearresteerd en op 5 juli 1949 geëxecuteerd werd. Een dramatische passage in de Kronenburgse politieke geschiedenis.

Wanneer een burgemeester door ziekte of andere oorzaken niet meer in staat is om zich afdoende van zijn taak te kwijten, treedt er overleg op tussen de gemeenteraad en een (medisch) vertegenwoordiger van de burgemeester en/of een familielid van de laatste. Ook dan kan de Wet op Ontzetting in werk gesteld worden, maar door zijn voorkomen als bovengenoemde drastische maatregel klinkt deze Wet dus erger dan hij in feite is. In alle gevallen schrijft de gemeenteraad zo snel mogelijk na het aftreden van de burgemeester verkiezingen uit voor een nieuwe burgemeester.

De Gemeenteraden Edit

De Gemeenteraden worden eens in de vier jaar rechtstreeks door het volk gekozen. Deze verkiezingen hoeven niet samen te vallen met de Noordkamerverkiezingen, maar door tussentijdse Kamer- danwel Raadscrises is dat natuurlijk wel mogelijk. De Gemeenteraden kiezen op hun beurt de leden van de Zuidkamer. Dit gebeurt in feite al vóórdat de nieuwe Raden geïnstalleerd zijn: in de periode tussen de verkiezingen op de laatste woensdag van oktober en de installatie op de eerste vrijdag van februari, is er natuurlijk al bekend wat de zetelverdelingen gaan zijn in de komende Gemeenteraden. Dezelfde percentages die voor het totaal van alle Gemeenteraden gelden, gelden voor de Zuidkamer. De partijen beslissen intern wie er naar de Zuidkamer afgevaardigd gaat worden.

De Schepenen Edit

De burgemeester en de schepenen vormen samen de uitvoerende macht van een gemeente. Schepenen worden na de gemeenteraadsverkiezingen benoemd door de gemeenteraad en zij treden af wanneer de termijn van de gemeenteraad beëindigd wordt. Het aantal schepenen per gemeente staat niet vast, maar is afhankelijk van de grootte van de gemeente en eventuele coalitieonderhandelingen. De gemeente Alexanderstad heeft op dit moment twaalf schepenen; de gemeente West-Cod slechts drie.