Wikia


Vlaggron

Groningen is een kleine, ietwat saaie gemeente in het noorden van Kronenburg. Belangrijkste plaats is de gelijknamige stad, die zo'n 106.000 inwoners telt; verder liggen er de dorpen Piaam, Zwarte Kesp en De Laagte, en op twee van de bij de gemeente horende kleinere eilanden de plaatsen De Holte en Fort Gorecht. De gemeente grenst aan Oud-Kronenburg, Alexanderstad en Waterland en ten noordoosten van Groningen liggen de eilanden die bij Dietzland horen. In 2008 is de bouw begonnen van de stad Ennemaburg, die tussen Groningen en Piaam moet verrijzen. Burgemeester van Groningen is sinds 1995 Rachel Heeroma van Egteren-Bouma.

De stad Groningen is een uit z’n krachten gegroeide vestingstad, oorspronkelijk bedoeld tegen aanvallen vanuit Rhode Island. Aan de zuidkant van de stad bevindt zich de grootste militaire kazerne van Kronenburg en de middenstand in Groningen is dan ook met name hierop gericht. Vanuit de vele pakhuizencomplexen in de haven heeft men uitzicht op het bosrijke eilandje De Holte, de bedrijvigheden rondom de veerhavens naar dit eilandje als ook naar Fort Gorecht, de stad New Bedford in Massachusetts (V.S.), en natuurlijk ook op zee. Aan de Laan 1871 bevindt zich een belangrijk monument ter nagedachtenis van de soldaten die tijdens de oorlog uit 1871 gevallen zijn; hier wordt eens per vijf jaar op 3 april een krans gelegd.

De rest van de gemeente wordt hoofdzakelijk bedekt door bos en weilanden, waar boeren zich bezighouden met akkerbouw en veeteelt.

Gemeenten in Kronenburg
Alexanderstad · Dietzland · Groningen · Koninginneland · Markenland · Oosterland

Oranjewijk · Oud-Kronenburg · Waterland · West-Cod · Westerland · Zuiderland