Wikia


Henriëtte Maria (Harma) van der Aa-Roorda (geboren 15 september 1946 in Zuiderland, Kronenburg) is een Kronenburgs politica.

Sinds 2008 is zij voorzitter van het energieinstituut van de AGL, EnerGeo (voorheen GeoAtom). Daarvoor was ze van 2004 tot 2008 staatssecretaris van Buitenlandse Economische en Culturele Betrekkingen (BECS); ze trad aan halverwege de eerste Oostkamer van Sonja Brahms en vertrok naar GeoAtom na enkele maanden in de regering van Ernst-Piter Strikwerda gezeten te hebben.

Mevrouw Van der Aa werd voorgedragen door Kronenburg nadat Rudolf Lanooij voor Seppië niet meer te handhaven bleek, omdat São Antonio dreigde de AGL te verlaten als diens plannen voor herstructurering van GeoAtom doorgevoerd zouden worden.

Harma van der Aa droeg als voorzitter van GeoAtom bij aan de omvorming van die organisatie tot EnerGeo. Tevens speelt zij een belangrijke rol in de integratie van nieuwe lidstaten zoals Chimor door nauwkeurig toe te zien op de aanpassing van bestaande kerncentrales in die landen aan de normen van EnerGeo. In dit kader heeft zij daags na de aardbeving en tsunami in Japan op 11 maart 2011 en de dramatische gevolgen die dat had voor kerncentrales aldaar, stresstests aangekondigd voor alle kerncentrales in de AGL-lidaten als ook het creëren van een keurmerk voor kerncentrales in de AGL-landen.

Voorzitters van EnerGeo (voorheen GeoAtom)
Henrik Valjataþson (1990 - 1992) · Koide Lieparg (1992 - 1996) · João Vildanho Cunhes (1996 - 2004) · Rudolf Lanooij (2004 - 2008) · Harma van der Aa-Roorda (2008 - heden)


Staatssecretarissen van Buitenlandse Economische en Culturele Samenwerking (BECS) van Kronenburg
Michael Leese (1981 - 1985) · Steven de Loy (1985 - 1989) · Jan Bottema Tadema (1989 - 1993) · Diderik van Rading (1993 - 1997) · Nynke Esterhuuze (1997 - 2001) · Nanne Bottema (2001) · Kees Brandtsma (2001 - 2004) · Harma van der Aa-Roorda (2004 - 2008) · Thomas Bouma (2008 - heden)