Wikia


Uit het Verdrag van Jarjana komt het Hooggerechtshof van de AGL voort. Dit is gevestigd in Jarjana (Seppië). Het Hof spreekt in hoogste instantie recht over het AGL-Mensenrechtenverdrag en is ook bevoegd om kennis te nemen van volkenrechtelijke geschillen tussen de lidstaten. In het laatste geval geldt zijn bevoegdheid alleen als de partijen in het geschil de rechtsmacht van het Hof erkend hebben. Het Hof wordt gevormd door telkens één rechter uit iedere lidstaat die het Verdrag van Jarjana heeft ondertekend; zij worden voor het leven benoemd.

Rechters van het Hooggerechtshof Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki