Wikia


Imperium Alexandrus is een keizerrijk in de Indische Oceaan, ten zuiden van India en ten Oosten van Madagaskar. Op 1 juli 2009 werden er in Imperium Alexandrus 3.078.951 staatsburgers geteld, wonend op een archipel met een oppervlakte van 10.849 vierkante kilometer. Het huidige staatshoofd van Insulantis, per 1 december 2008, is president L.R.G. Bynartanum.Naast de 'Groot-Archipel' bezit Insulantis ook de 'Klein-Archipel' Andere onderwerpen over Insulantis:

Historie Edit

InsNIEUW

Zie historie van Insulantis voor het hoofdartikel van dit onderwerp.

Toen er duidelijke signalen van de ondergang van het Romeinse Rijk zichtbaar werden, organiseerde de filosoof en volksvader van Insulantis Jacubus van Cumae. Dit resulteerde tot de stichting van het Nieuwe Rijk, oftewel Insulantis, op een archipel in de Indische Oceaan, in 457. In 461 werd de havenstad Porto Alexandrus gesticht.

Ten tijde van de stichting ontwikkelde zich een nieuwe versie van het geloof en kwam de cultuur tot bloei.

Religie Edit

zie Religie in Insulantis voor het hoofdartikel van dit onderwerp.

Het merendeel van de Insulantiërs is tegenwoordig Atheïst. De belangrijkste godsdienst blijft het katholicisme. De Protestantse Reformatie heeft zich hier nooit voltrokken, echter, ruim voor de Reformatie is er een Insulantische vorm van het christendom ontstaan, de Ichische Reformatie. Na het verdrag van Lateranen kwam de Kerk hier weer onder de paus.

Demografie Edit

De volkskern van de Insulantiërs zijn voornamelijk de Post-Romeinen. Daarnaast leven er enkele Duitsers, Nederlanders en andere volkeren. De historie van Insulantis kent wel momenten van grotere immigratie. De vergrijzing is in Insulantis nog niet echt aan de orde. Al jaren is de verhouding stabiel, daar vooral in de WO II Duitsland niet veel moeilijkheden bracht in Insulantis, alleen dat er bezetting was en Feiertunz tot 1949 Duits bezit bleef en daarna zelfstandig verder ging. Sinds 2009 zijn Insulantis en Feiertunz weer een.

Vrouwen worden in Insulantis gemiddeld bijna 80 jaar oud, de mannen sterven iets eerder, op een 78 jarige leeftijd. Het is redelijk dicht bevolkt, met 283 inwoners per vierkante kilometer en kent een aantal gezellige, en redelijk grote steden, zoals Aquae Alexandrus (183.000), Arcantus (178.000) en Saratanta (167.000).

Taal Edit

zie ook: talen in Insulantis

De officiële talen zijn Latijn en Duits. Duits wordt in Feiertunz gesproken als regententaal. Op straat, ook in Feiertunz, praat men vrijwel alleen Latijn.

Insulantis & de AGL Edit

2008: Edit

  • Insulantis wordt geassocieerd lid van de AGL.
  • Aquae Alexandrus wordt culturele hoofdstad

2009: Edit

  • Insulantis wordt volwaardig lid van de AGL.

2010:Edit

  • Thea Eldorat wordt voorzitter van het M.I.E.
  • Herfarum mag de AGL-spelen organiseren

Bestuurlijke indeling Edit

Er is een verdeling in Eilandsunie's en grootdistricten (vergelijkbaar met een provincie):

Daarnaast zijn er 2 grootdistricten in de 'klein-Archipel':

Gemeenten in Insulantis (Groot-Archipel)

Meer artikelen Edit