Wikia


De zuidelijke eilandengroep van Issel staat bekend als het Islar Lang (lett. "Isselse Land"). Het is het economische en culturele hart van het koninkrijk. Het Islar Lang bestaat uit vier grote eilanden die elk een provincie zijn, en uit verschillende kleinere eilanden.

ProvinciesEdit

Islar Lang

Voorts ligt midden in de Isselse zee nog de heerlijkheid Weiloage, drie eilandjes die formeel onder koninklijk gezag vallen, maar in de praktijk voor de meeste voorzieningen van Wiedsoage afhankelijk zijn.

Belangrijkste centraEdit

Langheul is de Isselse hoofdstad en het belangrijkste politieke en bancaire centrum.

It Ton is de grootste haven en weegt met deze haven en alle industrieën economisch veel zwaarder dan Langheul. Andere industriële centra zijn Ny-Kleif en Ny-Nesse. Havensteden zijn naast Langheul, It Ton en de genoemde industriesteden Marshefa, Sweihei en in mindere mate Endeheim.

Universiteiten vinden we in Langheul, Akkerá (valt onder LU), It Ton, Marshefa en Endeheim.

WestlangEdit

De drie westelijke eilanden zijn door middel van bruggen met elkaar verbonden en vormen een aaneengesloten, goed bereikbaar gebied. Dit maakt dat dit deel van de archipel meer nog dan Biemsoage het economisch hart van het koninkrijk is. Hierom wordt wel onderscheid gemaakt tussen het "Islar Lang" (de archipel als zodanig) en het "Westlang" (de drie belangrijkste eilanden), maar dit onderscheid is niet onomstreden. Endeheim is immers door zijn eeuwenoude universiteit een van de belangrijkste intellectuele centra van Issel, maar ligt buiten het Westlang.