Wikia


In de studie der Isselse plaatsnamen wordt onderzocht hoe verschillende plaatsnamen zijn ontstaan en wat ons dat kan leren over het landschap en zijn geschiedenis. De plaatsnamen zoals die voorkomen in Issel zijn voor het overgrote deel van Isselse herkomst, dat wil zeggen, de namen zijn samengesteld uit Isselse woorden die soms nog altijd in het moderne Issels worden gebezigd. Er zijn echter ook namen met een andere origine (vaak Wargisch).

Isselse namenEdit

Noloage

Het Isselse landschap is van grote invloed geweest op de plaatsnamen die in het land voorkomen.

De meeste plaatsnamen in Issel bestaan uit Isselse woorden. Toch zijn ze daarmee nog niet voor iedereen te begrijpen, want veel van die woorden komen in het huidige Issels niet meer voor. Andere woorden komen nog wel voor, maar bijvoorbeeld in een aangepaste betekenis of met andere klanken.

Bergen en dalenEdit

Issel is heuvelachtig, en hoogteverschillen spelen dan ook vaak een rol in plaatsnamen.

Land en waterEdit

LK 01

Een kleif

Waternamen sloegen oorspronkelijk op een meertje of riviertje, maar zijn tegenwoordig dikwijls in gebruik voor een zekere plaats aan dat water, of voor een streek. De algemene waternaam in het Oudissels was ea. Moderne waternamen gaan vaak uit op-ea, of -e. Andere woorden voor water hebben dikwijls een specifiekere betekenis.

 • ea: Akkerá, Waldea, Ferra.
 • dong, "kunstmatige poel": West-Dong, Dokkem. Een dong of donk is een door mensen gegraven put die overtollig water moet opvangen om zo het bouwland te kunnen draineren. Ze komen vooral voor op Beimsoage.
 • fean, "hoogveen". Fenhúsa, Arefean.
 • haw, "poel". Manhaw, Hólem. Een haw ontstaat door zeewater dat het land binnenstroomt en op de lagere gronden achterblijft.
 • hefa, "haven": Marshefa.
 • mars, "moeras": Marshefa, Marston.
 • meun, "monding": Nemeune.
 • nes, "landtong": Neiste, Ny-Nesse.
 • pej, "veen": Ny-Pejem, Pêl. Pej betekent ook "wortel", dus: grond die rijk is aan (vergane) wortels.
 • spik, "kleine landtong": Waspik, Teispit. De vorm spit komt dikwijls voor als alternatief. Een spik is anders dan een nes: een spik is kleiner, smaller, betreft vaak niet meer dan een rots of een natuurlijke pier.
 • skor, "onderlopend land": Mónskor, Leskr. Komt alleen voor aan de kusten van de Isselse zee.
 • weai, "onderlopend land": Ewe, Kâlweai. Namen met weai komen voor langs de Noordzeekust, maar niet langs de kusten van de Isselse zee.
 • wied, "ondiep meer": Wiedsoage.

WindrichtingenEdit

Namen van nederzettingen verwijzen meestal naar hun locatie. Eén van de simpelste manieren om naar de locatie te verwijzen is door de windrichting in de naam te vermelden. Een plaats aan het westelijke puntje van een eiland heet dan bijvoorbeeld Westend (westeinde).

 • nord, "noord": Nordoage
 • súd, "zuid": Omsúd
 • west, "west": Westend
 • oast, "oost": Oast-Hlej
 • tês, "rechts": Tessem. Hiermee wordt het zuiden bedoeld (rechts van waar de zon opkomt).

GrondsoortenEdit

Veel plaatsnamen geven informatie over de grondsoort waarop een zekere nederzetting is gebouwd. Namen met de elementen fean en pej, die hierboven al zijn genoemd, horen bijvoorbeeld bij veengronden. Met name landbouwgemeenschappen waren zich van de verschillende grondsoorten bewust. Plaatsen met een dergelijke naam zijn of waren dan ook dikwijls boerendorpen.

BegroeiingEdit

BewoningEdit

EigennamenEdit

Andere typenEdit

Anderstalige namenEdit

Onduidelijke namenEdit

AAN DEZE PAGINA WORDT NOG GEWERKT