Wikia


Jugan is de achtste stad van Seppië en is gelegen in het westen van de provincie Yelkar.

De stad wordt na Moyns beschouwd als de op een na oudste van het land. Het is de hoofdplaats van de Sirnet en was ooit de residentie van de machtige graven van Jugan. Hierdoor en door het feit dat te Jugan sedert eeuwen de aartsbisschop van de Seppische kerkprovincie zetelt, is Jugan bijzonder rijk bedeeld met historische bezienswaardigheden. Volgens velen is Jugan zelfs de mooiste stad van Seppië.

Het stadsbeeld wordt beheerst door drie middeleeuwse kerken: de dom, de Sant-Jaug en de Sant-Praug. De laatste staat aan het Isaballaplein, dat genoemd is naar de eerste koningin van Seppië. Haar echtgenoot, koning Gemas I, was in 1759 de stichter van de universiteit van Jugan, die sindsdien de spil is van het culturele leven van de bisschopsstad. Vooral de letterenfaculteit is in Seppië toonaangevend: veel belangrijke schrijvers en critici doceerden er. Verder is Jugan het centrum van de Seppische archeologie en astronomie.

Aan het levendige Isabellaplein staat ook het Griekse Paleis, het voormalige bisschoppelijke paleis dat thans als theater in gebruik is en zijn bijnaam aan zijn sierlijke zuiltjes dankt. Het gebouw herbergt ook de schatkamer van de Sant-Praugbasiliek. De dom en de Sant-Jaug staan beide aan het Domplein. De dom is de grootste van de drie gotische West-Seppische kathedralen en heeft een indrukwekkend portaal.

Aan het Moccu, Jugans hoofdstraat, die het Isabellaplein met het Domplein verbindt, staat het stedelijk museum, dat faam geniet dankzij zijn collectie muziekinstrumenten, maar waar ook werken van Picasso en Chagall te bewonderen zijn. Daarnaast geeft het museum een beeld van de geschiedenis van de stad en het omliggende oude graafschap.


Jugan kent in vergelijking tot naburige steden als Corille, Preigs en Siftan weinig industrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie domineert.

Op sportgebied is de stad vooral bekend door de traditierijke voetbalclub Juganam SA, maar ook door de al even traditierijke wielerklassieker de Ster van de Sirnet, die zijn naam ontleent aan het gelijknamige dagblad.

Een populair evenement in Jugan is het internationale jazzfestival Jujazz, dat jaarlijks in september plaatsvindt.Tot de culturele instellingen van de stad behoort het theater Allinsri, dat tevens een jaarlijks literair festival onderdak biedt. In 1993 was Jugan culturele hoofdstad van de AGL.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.