Wikia


In Kronenburg wonen Kronenburgers. Lees hier wat zij doen en laten!

De vlag Edit

De gemiddelde Kronenburger is trots op zijn land, maar beseft wel dat elders bepaalde dingen beter geregeld zouden kunnen zijn. Eén en ander komt tot uiting in een eerbiedig gebruik van de vlag, hetgeen onwetende buitenstaanders vaak doet geloven dat het een religieus artefact is. Er wordt altijd en overal gevlagd, vooral tijdens feestelijke gelegenheden. Vanuit het koninklijk huis gaan geen vlaginstructies uit, zodat er op bijvoorbeeld de verjaardag van de koning niet meer of minder gevlagd wordt dan anders. Bij het overlijden van een lid van de koninklijke familie wordt de vlag doorgaans niet uitgehangen, noch bij andere treurige gebeurtenissen; een vlag halfstok hangen is in Kronenburg erg ongebruikelijk.

Het volkslied Edit

Alhoewel het volkslied voorzien is van een tekst, wordt het lied zelden tot nooit daadwerkelijk gezongen door de gewone man. Bij gelegenheden wordt het gespeeld door een (fanfare-) orkest, eventueel met een koor dat de tekst zingt. De Kronenburger staat daar waardig bij en luistert. Het volkslied wordt gespeeld op de eerste vrijdag van februari, voorafgaand aan de Promulgatie, en bij de ceremonieën op 1 juni. Verder klinkt het soms bij internationale sportevenementen, bijvoorbeeld wanneer een Kronenburger een medaille in de wacht sleept tijdens de Olympische Spelen.

Buitenlanders en minderheden Edit

Kronenburgers zijn doorgaans erg vriendelijk tegen buitenlanders, zolang deze zich gedragen als zodanig. Lieden die niet in het bezit zijn van de Kronenburgse nationaliteit, maar wel in het land wonen, worden met enige argwaan bejegend of genegeerd, zeker als ze zich rechten toeëigenen waar ze volgens autochtone Kronenburgers (nog) geen recht op hebben. Wanneer immigranten een volledige inburgeringscursus doorlopen hebben, worden ze beschouwd als echte Kronenburgers en – op enkele hoge uitzonderingen na – opeens een stuk vriendelijker behandeld. Met betrekking tot toeristen wil het nog wel eens lijken alsof Kronenburgers in een dierentuin aapjes aan het kijken zijn.

Ten aanzien van minderheden, gebaseerd op ras, geaardheid, geloof of anders, kunnen Kronenburgers veel hebben, mits men zijn zaken binnenshuis houdt. Publieke acties die als doel hebben mensen te informeren over minderheden, zijn altijd toegestaan, maar wanneer deze overduidelijk de bedoeling hebben alledaagse burgers te shockeren, kan dat leiden tot negatieve reacties. Homoseksualiteit kan zonder problemen worden beleden, maar het huwelijk en het adopteren van kinderen wordt nog wel gezien als een zaak tussen een man en een vrouw; geen enkele politieke partij lijkt het vooralsnog aan te durven hier verandering in te brengen.

Karakter Edit

Kronenburgers zijn in het algemeen bescheiden, eerzaam, een tikje hautain, maar vooral zeer hoffelijk. Als er al geruzied wordt, is het niet om niks. Onnodig en zinloos geweld, zowel op straat als in de wereld, kan rekenen op geschokte reacties, evenals het leed van minder bedeelden in de wereld. Kronenburgers zijn in het algemeen vrijgevig jegens wie dat nodig heeft, maar ze zullen zich er eerst en bovenal van vergewissen dat de behoeften van de vrager gemeend en oprecht zijn; men houdt er in Kronenburg niet van om bedonderd te worden.

Normen en waarden Edit

In Kronenburg houdt men er veelal bijbelse (lutherse) normen en waarden op na, vooral gebaseerd op het gezegde: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Met name op West-Cod hanteert men regels erg strikt en is men erg conservatief in woord en gedachte. Het komt daar dan ook weinig voor dat bijvoorbeeld vrouwen publieke functies bekleden, alhoewel er tegenwoordige steeds meer jeugdige, ongetrouwde vrouwen de weg naar de universiteiten elders in Kronenburg vinden om te studeren en een carrière te beginnen. Sinds 1983 is het bij wet vastgelegd dat mannen hun vrouwen niet mogen slaan – over vrouwen die hun mannen slaan, wordt overigens met geen woord gerept in deze wet. Ten aanzien van het slaan van kinderen geldt dat men ‘naar eigen inzicht’ een corrigerende tik mag uitdelen aan het eigen kroost. Er zijn in de laatste twintig jaar weinig problemen hieromtrent gesignaleerd; de kinderbescherming in Kronenburg is overigens één van de waakzaamste ter wereld.

Het wordt in Kronenburg zeer gewaardeerd als je telkens om anderen denkt en dus geen overlast veroorzaakt. In bepaalde delen van steden is het café’s en andere uitgaansgelegenheden verboden na 11.00 uur ’s avonds nog nieuwe gasten toe te laten en er geldt daar een strikte sluitingstijd van 00.30 uur, waar de politie ook streng op controleert. Elke stad heeft echter een uitgaanscentrum waar etablissementen uiterlijk om 03.00 uur mogen sluiten, alhoewel hier ook al om 11.00 uur de laatste nieuwe gasten mogen worden toegelaten. Het is caféhouders bij wet verboden klanten meer alcohol te schenken dan zij aankunnen. Naast de tappers dient er in elk café een toezichthouder rond te lopen; zij beslissen gezamenlijk of iemand aan zijn of haar limiet zit. Ook hierop wordt streng gecontroleerd.

De Kronenburgse regering heeft nog geen algemene maatregelen genomen tegen roken; zelfs in openbare gebouwen mag nog gerookt worden. Iedere organisatie of instelling mag zelf bepalen in hoeverre er een rookverbod van kracht is. Wel is er in Kronenburg een wet die al te krachtige parfums, aftershaves en deodoranten verbiedt: geurtjes die buiten een straal van een meter van de bron kunnen worden geroken, zijn niet toegestaan. Overigens geldt deze Wet op Reukwaren (1996) ook voor mensen die naar rook of drank stinken.

Gedrag en manieren Edit

Door het nooit verplicht dragen van stropdassen en de vaak weinig hoogdravende manier van converseren tussen bazen en ondergeschikten, lijkt Kronenburg door de ogen van buitenstaanders een erg informeel land. Niets is echter minder waar: wanneer men buiten de kring van familie en vrienden treedt, is het erg belangrijk om op uiterlijk en voorkomen te letten. Iemand die aan de top van de carrièreladder staat, kan zich in principe iets meer permitteren, maar lichte kostuums zijn dan nog steeds uit den boze, evenals kostuums met een krijtstreep, die men in Kronenburg nog altijd met de misdaad associeert. Degene die een meerdere boven zich heeft staan, mag zich nooit opvallender of uitbundiger, of zelfs beter kleden dan zijn baas. Wanneer een meerdere een onvolkomenheid heeft aan zijn kleding, die hem- of haarzelf nog niet is opgevallen, dient de ondergeschikte hem of haar hiervan zo spoedig mogelijk door middel van een kort briefje op de hoogte te stellen in de allervriendelijkste en onderdanigste bewoordingen. Mannelijke sollicitanten dragen een tweedelig zwart kostuum met een (liefst niet te licht-) blauw overhemd; vrouwlijke sollicitanten eveneens overwegend zwart (beslist geen broek), maar zij kunnen meer afwijken van kleuren. Afgezien van hun trouw- of verlovingsring en enkele simpele oorbellen, dienen vrouwlijke sollicitanten zich te onthouden van sierraden en ook make-up mag slechts in beperkte hoeveelheden worden aangebracht; liefst helemaal niet.

Wie telefoneert met iemand die niet tot de familie of vriendenkring behoort, verontschuldigt zich aan het begin van het gesprek voor het feit dat hij belt, en bedankt degene aan de andere kant van de lijn aan het eind van het gesprek voor het feit dat deze met hem heeft willen spreken. Bij het toevallig passeren van een vreemde in het openbaar groet men deze persoon; deze regel wordt echter vooral in Alexanderstad en Friescheburg de laatste jaren niet meer zo streng gehandhaafd, maar elders in het land kan men erg beledigd zijn, wanneer men niet wordt teruggegroet.

Conversatie Edit

Tegen vreemden zegt men in het Nederlands altijd ‘u’, ook al is de aangesprokene beduidend jonger dan de spreker. Degene die de hoogste status bezit, of anders degene die het oudst is, bepaalt of de sprekers op een gegeven moment mogen overgaan op ‘jij’.

Als men Kronenburgs spreekt, is er het merkwaardige aspect van het gebruik van de conjunctief in plaats van de indicatief, waarmee de spreker zich als het ware verlaagt ten opzichte van de aangesprokene; het Kronenburgs beschikt niet over een vertaling van 'u', en dit gemis wordt dus op deze manier opgelost. ‘Meneer Bylsma, wat fijn dat u zo snel kon komen; mag ik uw jas aannemen?’, wordt dan ‘Minjer Bylsma, wat weasje dat skear, dat do sa hird kamje ko; meie ik dine jas unnimje?’ Wanneer men Nederlands spreekt in Kronenburg, geldt deze regel niet, alhoewel de omschrijving met ‘ik zou’ in de buurt komt (‘zou ik uw jas mogen aannemen?’), maar die constructie is niet overal toepasbaar.

Eten en drinken Edit

Culinair is Kronenburg niet bepaald hoogstaand. Als er vers gegeten wordt, staan – vooral ’s winters – stampotten nog veel op het menu, en ook spruitjes worden beschouwd als lekkernij. Door de toenemende drukte in de maatschappij schieten echter fastfoodketens als paddestoelen uit de grond en in supermarkten kan men een uitgebreid assortiment aan magnetronmaaltijden krijgen. De versmarkt, die enkele jaren in het slop heeft gezeten, herwint echter momenteel klanten, die weer bewuster en gezonder lijken te gaan eten. Vlaamse friet is erg populair in Kronenburg, vooral die van de keten Café Hoboken, een origineel Kronenburgse fastfoodketen, die er tot nu toe in geslaagd is McDonald’s en Burger King zo goed als buiten de deur te houden (in Portus Regius zit een Burger King, en beide ketens komen voor in West-Cod en in de autonome overzeese provincies). Wel kent Kronenburg diverse Pizza Hutten en ook de Belgische Quick heeft enkele filialen in Friescheburg en Oosterland; het gerucht gaat overigens dat menig Belg die Kronenburg bezoekt, het aanbod bij de Kronenburgse Quicks smakelijker vindt dan die in hun eigen land.

Wat dranken betreft stond Kronenburg tot de jaren ’60 van de twintigste eeuw bekend als een bierproducerend land, maar populaire importbieren uit Europese landen hebben het Kronenburgse bier de das omgedaan. Des te sterker staat het land met z’n bittertjes, waarvan de Staapelbitter, gedestilleerd door de Two Crown Brewery (de naam herinnert nog aan het bier dat zij eerst brouwden) het populairst is gebleken. Andere bekende Kronenburgse namen zijn Kruidenbrouw, Slakkerei en Lon-Dubh, een product van een Schotse familie immigranten die eigenlijk whiskey hadden willen produceren.

Vakantie Edit

Het Caraïbisch gebied is de nummer één vakantiebestemming voor Kronenburgers, waarbij het niet zo heel veel uitmaakt welk eiland er bezocht wordt. De Kronenburgse Maagdeneilanden en in mindere mate Nieuw-Stavoren doen het veelal goed, maar ook vakantieparadijzen in Mexico, Cuba, de Dominicaanse Republiek en Barbados trekken veel Kronenburgse vakantiegangers. De rijke Kronenburger weet ook bestemmingen in Azië en Afrika wel te vinden en de avontuurlijke Kronenburger bezoekt de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika en Europa.

Wintersportvakanties zijn minder populair bij Kronenburgers. Er zijn er wel, die de sneeuwgebieden in Amerika en Europa bezoeken, maar meestal worden ook in de kerstvakantie de zonbestemmingen opgezocht, waarbij Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland, en landen in Zuid-Amerika zoals Argentinië, Chimor en Norland de meeste toeristen trekken.

Voor snelle stedentrips bezoeken Kronenburgers de dichtbijgelegen steden in de Verenigde Staten en Canada, maar ook Reykjavík (IJsland) kent in dit kader een hoge mate van populariteit. Londen blijft aantrekkelijk onder de iets verder weg gelegen bestemmingen.

Ontspanning en verenigingsleven Edit

Alhoewel de openingstijden van cafés en andere uitgaanscentra geen al te bruisend nachtleven veroorzaken, zitten de meeste cafés in Alexanderstad en Friescheburg op doordeweekse avonden aardig vol. Op vrijdagavond krijgt de jeugd de gelegenheid om diverse centra onveilig te maken, waarbij de haven van Portus Regius landelijk het populairst en het beruchtst is; meer dan eens moet de politie er aan te pas komen om baldadige jongeren in toom te houden en naar huis te sturen. Verder worden er ’s avonds vaak eenmalige activiteiten georganiseerd door mensen die daar zin in hebben. De meeste gemeenten stimuleren zulke activiteiten overigens van harte. Er zijn desondanks niet veel verenigingen in Kronenburg, afgezien van sportverenigingen, politieke partijen en een enkele studentenvereniging.

Sport Edit

Kronenburg speelt internationaal niet een al te grote rol op het gebied van sport. Er zijn bij Olympische Spelen wel eens medailles binnengehaald, maar veel stelt het allemaal niet voor. Binnen het koninkrijk zijn tennis, cricket en ijshockey populaire sporten, maar ook wielrennen, schaatsen en atletiek kunnen doorgaans op belangstelling rekenen. Er wordt daarnaast een landelijke voetbalcompetitie bijgehouden, maar die krijgt voornamelijk publiek als er in internationale competities een finale gehaald dreigt te worden. De kwaliteit van het Kronenburgse voetbal is door de jaren heen erg wisselend. Het vooral in buurland Amerika populaire honkbal wordt in Kronenburg overstegen door cricket en ijshockey.