Wikia


Het kabinet van Kronenburg (de Oostkamer) wordt meestal gevuld door een vijftien- of zestiental ministers. Tot 1981 was er geen minister-president, maar zat de koning de Oostkamer voor. Daar die niet altijd beschikbaar was, was er een belangrijke taak weggelecht voor de Vicevoorzitter van de Oostkamer. De rol van Vicepremier, die na 1981 de taak van Vicevoorzitter verving, is aanmerkelijk kleiner, maar er wordt tijdens coalitieonderhandelingen nog wel stevig om gevochten; in een coalitie met meer dan twee partijen is er toch steeds maar één Vicepremier.

Naast de Oostkamer bestaan er tien tot twaalf staatssecretarissen (voor 1981 liep het aantal staatssecretarissen op tot 23). Zij vormen een aparte tak van de uitvoerende macht en zijn dus niet ondergeschikt aan de ministers.

In deze opsomming worden de ministers vermeld in de Oostkamers van na 1947.

Vicevoorzitters van de Oostkamer (na 1981 Vicepremiers) Edit

1947 - 1953 Hendrik de Boer (CGU) minister van binnenlandse zaken
1953 - 1957 Ingrid Alma-Wubs (CGU) minister van justitie
1957 - 1965 Fedze Diemert (LKP) minister van binnenlandse zaken
1965 - 1969 Max Fultsema (CFK) minister van binnenlandse zaken
1969 - 1977 Henk Nijboer (CGU) minister van binnenlandse zaken
1977 - 1981 Hendrik Brogman Wess (CGU) minister van volkshuisvesting
1981 - 1985 Greet de Boer-Lansink (CGU) minister van financiën
1985 - 1989 Willem Bunnema (LKP) minister van binnenlandse zaken
1989 - 1997 Marjan Anners-Bijlsma (PSV) minister van economische zaken
1997 - 2001 Johan Achterberg (PSV) minister van buitenlandse zaken
2001 Bas de Ruijter (PvG) minister van binnenlandse zaken
2001 - 2003 Eric Simons (DPG) minister van ruimtelijke ordening
2003 - 2004 Mery Wubs-van den Akker (DPG) minister van volksgezondheid
2004 - 2007 Lex Filidór (PvG) minister van defensie
2008 - heden Wouter Hamersma (PvG) minister van verkeer

Ministers Edit

Ministers van Buitenlandse Zaken Edit

1947 - 1953 Fred Bielsma (LKP)
1953 - 1957 Johan Buus (CGU)
1957 - 1961 Hans Kamminga (CGU)
1961 - 1965 Albert Veen (CFK)
1965 - 1969 Karl Brahms (CFK)
1969 - 1981 Ingrid Alma-Wubs (CGU)
1981 - 1989 Egbert Koopman (CGU)
1989 - 2001 Johan Achterberg (PSV)
2001 - 2004 Caroline Bjornsson-Heeroma van Egteren (DPG)
2004 - 2006 Poul-Helge Espersen (LKP)
2006 - 2007 Hans Maarsingh (PvG)
2007 - 2008 Annemarie Torringa-Haraldson (LKP) ad interim
2008 - heden Carl-August Zahle (PU)

Ministers van Financiën Edit

1947 - 1957 Egbert Scheper (LKP)
1957 - 1961 Frans Ploger (LKP)
1961 - 1969 Simon Brugman (CFK)
1969 - 1973 Albert Wybenga (CGU)
1973 - 1977 Niels Ebbega (CGU)
1977 - 1981 Anton van Oosterbeek (CGU)
1981 - 1985 Greet de Boer-Lansink (CGU)
1985 - 1988 Hans de Winkel (LKP)
1988 - 1989 Sander Opland Falting (LKP)
1989 - 1997 Steven de Loy (LKP)
1997 - 2001 Tonny Bauknegt-Rietman (LKP)
2001 Albert Steen (PvG)
2001 - 2006 Derk Buisma (LKP)
2006 - 2008 Bert van der Kamp (PvG)
2008 David Axelrod (PvG)
2008 - heden Etto Reer (PvG/onafhankelijk)

Ministers van Justitie Edit

1947 - 1949 Marius Talsma (SP)
1949 - 1953 Frans Mauma (CGU)
1953 - 1957 Ingrid Alma-Wubs (CGU)
1957 - 1961 Ben Dankert (CGU)
1961 - 1965 Bjørn Rekker (LKP)
1965 - 1969 Frits Biwenga (CFK)
1969 - 1981 Nadine Købenby (CGU)
1981 - 1989 Reindert de Man (CGU)
1989 - 1997 Johanneke van der Schueren-Konink (LKP)
1997 - 2001 Willem Albers (LKP)
2001 Bram van der Vught (DPG)
2001 - 2006 Its Talsma Tjallinga (LKP)
2006 - 2007 Tom Nilsson (LKP)
2008 - heden Maria Bijleveld (PSV)

Ministers van Binnenlandse Zaken Edit

1947 - 1953 Hendrik de Boer (CGU)
1947 - 1953 Hendrik de Boer (CGU)
1953 - 1965 Fedze Diemert (LKP)
1965 - 1969 Max Fultsema (CFK)
1969 - 1977 Henk Nijboer (CGU)
1977 - 1981 Jan Bottema (CGU)
1981 - 1985 Rients Feenstra (CGU)
1985 - 1997 Willem Bunnema (LKP)
1997 - 2001 Kim Biesveld (LKP)
2001 Bas de Ruijter (PvG)
2001 - 2006 Lenie Joustra-Selles (PvG)
2006 - 2007 Sjoerd Tissingh (NCD)
2008 - heden Marchien Hoeksema-Kop (PvG)

Ministers van Defensie Edit

1947 - 1949 Maarten Veeman (CGU)
1949 - 1953 Leo Aartsen (LKP)
1953 - 1965 Dora van der Velde (LKP)
1965 - 1969 Eline Timmer-Barma (CFK)
1969 - 1973 Leon van Zomeren (CGU)
1973 - 1977 Jakobus Preker (CGU)
1977 - 1981 Edze Joustra (CGU)
1981 - 1989 Alexander Huisinga (CGU)
1989 - 2001 David Eriksson (LKP)
2001 - 2007 Lex Filidór (PvG)
2008 - heden Guido Knijn (PSV)

Staatssecretarissen Edit

Staatssecretarissen van Binnenlandse Veiligheid Edit

1981 - 1989 Gerarda Nieuwold (CGU)
1989 - 1993 Jan Bottema Tadema (PSV)
1993 - 1997 Diderik van Rading (PSV)
1997 - 2001 Leendert Bachs (PSV)
2001 Dethmer Fopma (DPG)
2001 - 2006 Tom Nilsson (LKP)
2006 - 2007 Arend Postuma (PvG)
2008 - heden Arnold Sürwold (PU)

Staatssecretarissen van Buitenlandse Economische en Culturele Betrekkingen (BECS) Edit

1981 - 1985 Michael Leese (CGU)
1985 - 1989 Steven de Loy (LKP)
1989 - 1993 Jan Bottema Tadema (PSV)
1993 - 1997 Diderik van Rading (PSV)
1997 - 2001 Nynke Esterhuuze (PSV)
2001 Nanne Bottema (PvG)
2001 - 2004 Kees Brandtsma (DPG)
2004 - 2008 Harma van der Aa-Roorda (PvG)
2008 - heden Thomas Bouma (PvG)

Staatssecretarissen van AGL-Zaken Edit

1999 - 2001 Thorsten Aabenraa (LKP)
2001 Hans Maarsingh (PvG)
2001 - 2003 Thorsten Aabenraa (LKP)
2003 - 2007 Geert van Suchtelen (LKP)
2008 - heden Jolanda Keimpema-Keizer (PvG)