Wikia


Lense is een provincie in Issel die bestaat uit het gelijknamige eiland, enkele kleinere eilanden en het middelgrote eiland Ejewal. Lense is dichtbevolkt, vooral rond It Ton. de havens en industrieën van It Ton creëren veel werkgelegenheid.Hoewel It Ton dus duidelijk de belangrijkste stad van Lense is, is het kleine Neiste de hoofdstad. Andere belangrijke centra zijn Ny-Nesse en Marshefa.

LandschapEdit

VK 907

Vergezichten over Lense

Lense heeft verschillende landschappen: het westen is heuvelachtig zonder echte uitschieters, het uiterste oosten (rond Marshefa) is moerassig en bestaat uit veengebieden, het midden van het eiland bestaat uit bergachtige gebieden. Dit middengebied staat bekend als het Wirlang. Hier bevindt zich ook het hoogste punt van Issel, het Lensar Kleif. De verschillende kusten hebben ieder hun eigen aantrekkingskracht: de kusten in het zuidwesten en oosten hebben aangename zandstranden, terwijl ze in het noorden veel rotsachtiger zijn: de "bergen" van het Wirlang komen hier tot aan zee.

Hoewel Lense vooral rond It Ton verstedelijkt is, heeft het veel landelijke gebieden kunnen behouden. Het typische Lenser landschap, met de golvende heuvels, de schapen, de aarden walletjes tussen de weilanden en de vele smalle beekjes geldt als symbool van het idyllische Issel, dat steeds meer onder druk komt te staan.

Lense is verstedelijkt. It Ton is duidelijk de grootste stad en de agglomeratie is zeer uitgestrekt. Andere stedelijke centra zijn Ny-Nesse en Marshefa, allebei havenplaatsen met de nodige industrieën en voorsteden die tot diep in het achterland zijn uitgebreid. Tussen deze steden lopen autosnelwegen en spoorlijnen met alle betonnen infrastructuur die daar bij hoort.

BewoningEdit

LE 024

Oud straatje in Neiste

De meeste mensen wonen in de steden. Tussen It Ton en Ny-Nesse is de verstedelijking het sterkst en ook het opvallendst, doordat de meeste van de steden in deze regio tot in de 19e eeuw kleine dorpjes waren. Een oudere verstedelijking vinden we langs de kust van de Isselse zee, tussen It Ton en Marshefa: oude centra als Wiroton en Serhúsa zijn nu forenzensteden geworden, aangesloten op de autosnelweg en het spoorwegnet. De stad Neiste, in het westen, is al een stuk landelijker.

Landelijk Lense bestaat namelijk wel degelijk. Vooral het Wirlang is nog heel traditioneel, maar ook de streken in het westen (Kommargó en Têswe) hebben hun landelijke karakter kunnen behouden. Ironisch genoeg hebben zij dit deels aan de verstedelijk te danken: al in de 19e eeuw gingen er stemmen op om delen van het oude Lense te beschermen en in de 20e eeuw heeft het provinciebestuur, als eerste in Issel, dit ook gedaan door een wettelijk onderscheid tussen landelijke en stedelijke gemeentes te creëren, om ze de groei te kunnen reguleren.

EconomieEdit

De havens van It Ton, Ny-Nesse en in mindere mate Marshefa zijn de motor van de economie. Rond de havens hebben zich belangrijke industrieën gevestigd. Ook de dienstensector is groot, met name in It Ton. Het platteland is vooral belangrijk voor de wol en voor het goede lamsvlees.

DialectEdit

De dialecten van Lense wijken vaak meer van de standaardtaal af dan die van Kleif en Wiedsoage, maar zijn nog wel herkenbaar aan deze dialecten verwant. De dialecten van de drie grote eilanden vormen in zekere zin een dialectgroep die onder te verdelen valt in kleinere groepen.

Voor Lense zouden vooral de dialecten van Kommergó en Têswe, alsook die uit het Wirlang, eigen groepen vormen. Deze oude dialecten worden door de stedelijke as die loopt van It Ton naar Ny-Nesse van elkaar gescheiden: de dialecten in dit dichtbevolkte gebied liggen juist weer dicht bij de standaardtaal.