Wikia


In veel landen wordt links gereden. Onder deze landen vallen veel voormalige Engelse kolonieën, maar ook in Indonesië en Suriname rijdt men links. Oorspronkelijk werd ook in Europa links gereden, maar nadat Napoleon het rechts rijden invoerde werd dit algemeen: alleen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Issel en op Malta rijdt men nog links. Bij de spoorwegen is links rijden veel algemener: onder meer in België, Frankrijk (m.u.v. Elzas-Lotharingen) en in Zweden rijden de treinen links.

IsselEdit

Issel werd noch door Napoleon, noch door Hitler bezet, en het zijn deze leiders geweest die het rechts rijden met succes invoerden op het Europese vasteland. Issel heeft dus altijd links gereden, en er is geen noodzaak dat te veranderen. Niet alleen de auto's, ook de spoorwegen en metro's rijden in Issel links.

Rǭd Ŷllān Edit

Voor meer informatie zie Verkeer in Rǭd Ŷllān.

In Rǭd Ŷllān bevindt zich slechts één asfaltweg voor auto's, voor de rest zijn het onverharde wegen waar vooral gelopen, gefietst en met de paardenkoets gereden wordt. Van voetgangers wordt niet verwacht om een bepaalde kant te kiezen, maar fietsers en paardenkoetsen moeten links rijden. Van auto's wordt hetzelfde verwacht.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki