Wikia


Vlagnstav

Nieuw-Stavoren is een overzeese gemeente van het koninkrijk Kronenburg. Er woonden op 1 januari 2007 ruim 7000 mensen, waarvan zo'n 2000 in de hoofdstad Fort Nieuw-Stavoren. Burgemeester van Nieuw-Stavoren is sinds 2000 David Aikesz.

Geschiedenis Edit

Vanaf de ontdekking van de archipel Nieuw-Stavoren, ten oosten van de Turks en Caicos Eilanden, door Columbus in oktober 1492, is deze diverse malen in andere handen overgegaan. In 1723 wist de Koninklijke Westindische Handelscompagnie (KWH) namens de Kronenburgse regering de toen door piraten geteisterde eilandengroep in bezit te nemen en liet er het Fort Nieuw-Stavoren bouwen. In 1749 werd de KWH opgeheven en gedurende enkele jaren werden de eilanden aan hun lot overgelaten. In 1756 beval de Volksvertegenwoordiging onder Lykele Maarsingh de herinbezitname van de eilanden, maar in 1764 werd Nieuw-Stavoren door de Fransen veroverd. Toen de Franse invloed rond 1783 afnam zwoeren de overwegend Kronenburgse kolonisten hun trouw aan koning Willem III en de Volksvertegenwoordiging en de eilanden werden dus weer Kronenburgs. Alhoewel Nieuw-Stavoren tot 1871 in Kronenburgs bezit bleef, werd er een aantal oorlogen uitgevochten om de archipel, vooral met de Britten, die de eilanden bij de Bahama’s wilden voegen. In 1819 sloten Kronenburg en Groot-Brittannië een verdrag waarin de eilanden Kronenburgs bezit werden verklaard. De eilanden werden in 1871 door de Verenigde Staten bezet, maar het Verdrag van Providence van 1917 zorgde ervoor dat Kronenburg opnieuw de soevereiniteit over de eilanden verkreeg. Tot 1994 bezaten de V.S. een militaire basis op het eiland St. Lucas.

Tot 1949 was Nieuw-Stavoren een kolonie in traditionele zin; de archipel viel in eerste instantie onder de KWH en vervolgens onder een speciale commissie van de Volksvertegenwoordiging. Gedurende het bewind koning Willem IV [1806 – 1834] werd er voor het eerst een minister voor koloniën benoemd. Vanaf 1949 viel Nieuw-Stavoren onder de overzeese gemeente van de Kronenburgse Maagdeneilanden, zeer tot ongenoegen van de locale bevolking. In 1992 kwam het tot een scheiding, toen er werd onderhandeld over een nieuw bestuurssysteem voor de Kronenburgse overzeese gebiedsdelen. De Maagdeneilanden kozen voor een hoge mate van autonomie met beperkte buitenlandse bevoegdheden, maar Nieuw-Stavoren vroeg slechts om autonomie wat de archipel zelf betreft. De eilanden hebben de status van ‘overzeese gemeente’ en zijn dus lid van dezelfde internationale organisaties als het moederland Kronenburg. Twee Noordkamerzetels zijn gereserveerd voor afgevaardigden uit Nieuw-Stavoren; deze afgevaardigden worden benoemd door de gemeenteraad van de archipel.