Wikia


De provincie Nordoage is de noordelijkste van Issel. Nordoage vormt een eigen eilandengroep en wordt niet tot het Islar Lang gerekend. Nordoage is dunbevolkt en onherbergzaam, en verschilt sterk van de overige Isselse provincies. Zo wonen hier behalve Isselaars Wargen, die een eigen Indo-Europese taal spreken, het Wargisch. Enige stad van betekenis is de hoofdstad Niklasheim. Tot Nordoage wordt ook het eiland Fleje gerekend, dat ongeveer halverwege Lense en Nordoage in de Noordzee ligt.

LandschapEdit

Nordoage bestaat uit verschillende eilanden. Het grootste eiland, zelf ook Nordoage genoemd, heeft een opvallende vorm die wel eens als een klaverblad is omschreven. De klaver bestaat uit drie bladen: Nordlang, Stâr en Erwe. Nordlang is het grootste "blad" en vormt het noorden van de provincie. Stâr ligt ten westen van de hoofdstad Niklasheim en Erwe ten oosten daarvan. Rondom deze gebieden liggen allerlei kleinere eilanden. Angleaw, voor de kust van Erwe, is het grootste van de kleine eilanden, als Fleje, dat een stuk verder naar het zuiden ligt, niet wordt meegerekend.

VK 558

Verlaten boerderij in Nordlang

Rond Niklashem is het landschap redelijk ontgonnen. Dat geldt ook voor Stâr, waar nog het historische marktplaatsje Ideborj ligt. Het noorden is veel minder ontgonnen. Alleen rond historische kloosters is het land in cultuur gebracht. Het kleine Jaren is zo'n kloosterontginning. Het dorp is in de 20e eeuw uitgegroeid tot een klein regionaal centrum. Erwe, hoewel dicht bij de hoofdstad, is het minst ontgonnen, vooral omdat de landschappen hier zo onbegaanbaar zijn. Het eiland Angleaw is dichter bevolkt dan Erwe zelf.

De landschappen op Nordoage zijn zeer indrukwekkend. Er zijn steile rotsen die recht uit zee lijken op te rijzen, er zijn onaangetaste natuurgebieden, er zijn prachtige hoogveenlandschappen... Voor natuurliefhebbers is de provincie een paradijs.

BewoningEdit

De bewoning concentreert zich rond Niklasheim, de enige echte stad van Nordoage. Stâr is relatief dichtbevolkt, de andere delen van de provincie zijn nauwelijks bewoond. Dorpen liggen hier ver uit elkaar en tellen vaak maar een paar huizen en een simpele kerk. De indrukwekkendste gebouwen in het landschap zijn de kloosters. Verschillende orden hebben zich op Nordoage gevestigd en vooral de abdij van Ántelp, bij Ideborj, had in het verleden veel invloed op het bestuur in Nordoage.

EconomieEdit

Vanouds leeft de bevolking hier van de schapenhouderij en van de visvangst. Eeuwenlang was Nordoage een belangrijk centrum voor de walvisvaart. De jacht op walvissen is tegenwoordig echter verboden.

De eenzijdige economie van Nordoage is kwetsbaar. Om de provincie meer kansen te bieden zijn in de 20e eeuw andere inkomstenbronnen aangesproken. Rond Niklasheim is zo veel olieverwerkende industrie gevestigd, en ook de offshore draagt bij aan het belang van deze kleine havenstad. Ook de dienstensector wordt verder ontwikkeld. Van groot belang is ook het opbloeiende toerisme.

Taal en dialectEdit

In Nordoage wordt behalve Issels ook Wargisch gesproken. Deze Indo-Europese taal is nog bijna overal in de provincie de dagelijkse spreektaal, behalve in Niklasheim. Ook in Stâr staat de taal onder druk van het Issels. Elders is het Wargisch echter zeer vitaal. De taal wordt gebruikt in het onderwijs, in de rechtspraak, in de kerk en in verschillende cultuuruitingen. De regionale televisie zendt hoofdzakelijk uit in het Wargisch. In Niklasheim is een dependance van de KUEndeheim gevestigd waar het Wargisch op wetenschappelijk niveau bestudeerd kan worden, en er ook voor enkele andere studierichtingen colleges in het Wargisch worden gegeven.

Het Issels dat op Nordoage gesproken wordt, heeft een eigen uitspraak en ook zo z'n eigen woorden en grammaticale verschijnselen. Interferenties met het Wargisch zijn hier vaak de oorzaak van. Typisch is het gebruik van deelwoorden om bijzinnen te vervangen, een beknoptheid die het Wargisch ook kenmerkt.