Wikia


De rechterlijke macht is volledig onafhankelijk van de wetgevende en uitvoerende macht. Het huidige rechtssysteem in Kronenburg dateert uit de periode 1878 - 1886 en is sindsdien nauwelijks inhoudelijk gewijzigd. Het koninkrijk (exclusief de autonome overzeese provincies, die een eigen rechtssysteem kennen, maar inclusief de overzeese gemeente Nieuw-Stavoren) is verdeeld in 21 Gerechtelijke Arrondissementen. Kronenburg kent geen jury.

Civiel recht Edit

Er zijn 142 Vrederechters: alleen zetelende magistraten die oordelen in kleine zaken die dicht bij de burger staan. Het is verplicht om een zaak eerst bij de Vrederechter aanhangig te maken voordat men een zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg kan brengen.

De twee Politierechters (gevestigd in Friescheburg en Oosterland) behandelen uiteenlopende zaken met betrekking tot de openbare orde. Twee lijkt weinig, maar zij worden terzijde gestaan door rechters-in-opleiding. Gezien de aard van de zaken worden de meeste al afgehandeld voordat de Politierechter er aan te pas komt; iemand moet zich op straat of in het verkeer al bijzonder slecht gedragen hebben voordat hij voor een Politierechter verschijnt.

Elk Gerechtelijk Arrondissement beschikt over een Rechtbank van Eerste Aanleg; deze spreekt recht over alles waarvoor geen aparte rechtbank bestaat en fungeert als hoger beroep tegen uitspraken van Vrederechters en Politierechters.

Specifiek recht Edit

Er zijn 21 Arbeidsrechtbanken, 13 Handelsrechtbanken (één per gemeente) en vier Bestuursrechtbanken. Zij spreken recht over zaken die binnen deze onderwerpen vallen.

Strafrecht Edit

Elk Gerechtelijk Arrondissement heeft een Rechtbank van Straf. Hier worden strafzaken behandeld.

Strafhoven, Hoven van Beroep Edit

Hoger beroep kan aangetekend worden bij één van de twee Strafhoven (inzake strafrecht), gevestigd in Alexanderstad en Oosterland, of bij één van de zes Hoven van Beroep (inzake civiel en specifiek recht).

Het Hooggerechtshof en het Hof van Appèl Edit

Officieel heet dit het Koninklijk Hof van Laatste Aanleg, maar iedereen noemt het Hooggerechtshof. Dit is de hoogste instantie waarin een zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof is geen beroep mogelijk. Hooguit kan men de zaak nog voorleggen aan het Hof van Appèl: dit hof bekijkt de hele procedure en kan oordelen dat het Hooggerechtshof (of een lagere rechtbank) de zaak moet overdoen.

Beide hoven zijn gevestigd in Alexanderstad.