Wikia


Gerard Rudolf Lanooij werd op 27 januari 1951 geboren in het plaatsje Zwarte Kesp, nabij de stad Groningen, als derde zoon van de Nederlanders Gerard en Evelien Lanooij, die na de tweede wereldoorlog naar Kronenburg waren geëmigreerd. Gerard ging op school in Groningen en vervolgens studeerde hij onder meer technische natuurkunde aan de Technische Universiteit ‘Cornelis Frankema’ in Waterburg, alwaar hij zijn diploma cum laude behaalde.

Via een aantal omwegen kwam hij uiteindelijk terecht op het ministerie van Verkeer en Communicatie, waar hij snel opklom en het van 1998 tot 2004 schopte tot secretaris generaal van het ministerie. In 2004 werd hij door de Kronenburgse regering voorgedragen voor de functie van voorzitter van GeoAtom, het toenmalige atoominstituut van de AGL, het huidige EnerGeo, als opvolger van de scheidende voorzitter João Vildanho Cunhes uit São Antonio, die de taak gedurende twee termijnen had vervuld. Op de 34ste Conferentie in Mii-Marae werd Lanooij officieel benoemd.

Tijdens zijn ambtstermijn was Lanooij nauw betrokken bij de coördinatie rondom de bouw van nieuwe kerncentrales in São Antonio en Kronenburg en met de ontmanteling van een centrale in Seppië. Daarnaast volgde Lanooij de ontwikkelingen rondom het fenomeen kernfusie op de voet. Hij maakte zich er sterk voor dat de bij GeoAtom aangesloten lidstaten van de AGL zich hier ook intensiever mee gaan bemoeien en meent dat het een gemiste kans is dat de AGL geen partij is bij het ITER-akkoord, dat in 2006 werd gesloten tussen de E.U., de V.S., India, China, Zuid-Korea, Japan en Rusland.

Herstructurering GeoAtom Edit

Lanooij was een fervent voorstander van het uitbreiden van de taken van GeoAtom, zodat het ook andere vormen van energie in het takenpakket zou krijgen. Vooral São Antonio was hier erg tegen gekant en stopte op een gegeven moment met het betalen van de AGL-contributie. Lanooij kreeg geen tweede ambtstermijn als voorzitter, omdat Seppië (vergeefs) trachtte São Antonio hiermee milder te stemmen. Lanooij trad af, maar schreef vervolgens wel het rapport-Lanooij dat herstructurering aanbeveelt en dat op de AGL-Conferentie op 13 september 2009 in Lujltjurk (Issel) ter tafel is gekomen. De adviezen uit het rapport werden opgevolgd en resulteerden tijdens dezelfde Conferentie in de oprichting van EnerGeo, dat vervolgens in de Insulantische stad Ultruneum werd gehuisvest.

Rudolf Lanooij trouwde in maart 2008 met de ruim twintig jaar jongere Antonijnse fado-zangeres Vera Cabeçadas Soares; dit huwelijk is in juli 2009 ontbonden.

Voorzitters van EnerGeo (voorheen GeoAtom)
Henrik Valjataþson (1990 - 1992) · Koide Lieparg (1992 - 1996) · João Vildanho Cunhes (1996 - 2004) · Rudolf Lanooij (2004 - 2008) · Harma van der Aa-Roorda (2008 - heden)