Wikia


De secretaris-generaal leidt het Secretariaat van de AGL, dat gevestigd is in de Seppische hoofdstad Prisce. Hij of zij wordt door de AGL-Conferentie benoemd voor een periode van vier jaar en is tweemaal herkiesbaar. De huidige secretaris-generaal is de Karstoniaanse Heidi Ankerskjöld, die de functie sinds 6 september 2012 vervult.

Secretarissen-generaal van de AGL Edit