Wikia

Geofictie Wiki

Secretaris-generaal van de AGL

817pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

De secretaris-generaal leidt het Secretariaat van de AGL, dat gevestigd is in de Seppische hoofdstad Prisce. Hij of zij wordt door de AGL-Conferentie benoemd voor een periode van vier jaar en is tweemaal herkiesbaar. De huidige secretaris-generaal is de Karstoniaanse Heidi Ankerskjöld, die de functie sinds 6 september 2012 vervult.

Secretarissen-generaal van de AGL Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki