Wikia


De stad Sweihei is een heim en de tweede grootste stad van het eiland Beimsoage. Het is een belangrijke zeehaven en het belangrijkste stedelijke centrum voor het noordelijk deel van Beimsoage. In Sweihei bevinden zich verschillende opleidingscentra. Ook is er een ziekenhuis. In Sweihei wonen zo'n 160.000 mensen.

GeschiedenisEdit

Tot in de 13e eeuw was er maar één groot stedelijk centrum op Beimsoage, en dat was Endeheim. In 1296 veroverden de graven van Marshefa een deel van het eiland en legden in de kleine noordelijke delta een haven aan, die voor Marshefa goed te bereiken was en deze stad in staat stelde te profiteren van de vruchtbare gronden van Beimsoage, door de producten van die succesvolle landbouw via deze haven te importeren.

VK 045

Hoekje in de binnenstad

Het deltagebiedje stond bekend als de Sweagh of Sweigh, maar het ontstane havenstadje kreeg de naam Beurhefa. De graven van Endeheim waren zeker niet gelukkig met deze provocatie op wat zij als hún eiland zagen, en probeerden de toenmalige koning ervan te overtuigen dat dit niet langer zo kon: Marshefa moest het gebied en de haven aan Endeheim afstaan.

De koning koos echter voor een compromis: hij stelde een nieuw graafschap in en bood het de graven van Henge aan, die hier maar al te graag mee instemden. In 1345 was het nieuwe graafschap een feit en stichtten de graven iets verder landinwaarts op een heuvel hun nieuwe hof, Sweighen Heigh ("Zwagenhage"), en het is deze naam die later verwerd tot Sweihei.

In de loop van de veertiende eeuw nemen de spanningen tussen de verschillende adellijke families steeds verder toe, en weet het Isselse koningshuis steeds slechter raad met de onderlinge strijd. Sweihei zit in zwaar weer: Marshefa eist zijn oude "kolonie" terug en valt als provocatie het eiland Henge aan, oorspronkelijk de kern van het graafschap. Endeheim ondertussen eist opnieuw dat heel Beimsoage onder het oudste graafschap komt te vallen. Hoewel de koning niet aan de door hem gestelde grenzen wilden tornen, kon hij een verdere escalatie niet tegengaan. Sweihei wist zich gesteund door de graven van Kommargó, die na de rel rond Ejewal (zie aldaar) tegen Marshefa streden, en wist uiteindelijk een Endeheimse inname af te wenden. Pas nadat Issel zich aansloot bij de Unie van Kalmar (zie: Geschiedenis van Issel) keerde de rust weer.

De historische rivaliteit tussen Sweihei en Endeheim zou de verdere ontwikkeling van de stad bepalen. Als één van de weinige Isselse steden kreeg Sweihei een volledige stadsomwalling met indrukwekkende bolwerken. Ook in bouwkunst probeerde Sweihei de grote buur naar de kroon te steken, wat het huidige stadscentrum stellig bezienswaardig heeft gemaakt.

Toen in de 19e eeuw de provincie Beimsoage werd gevormd, met Endeheim als hoofdstad, leidde dat tot protesten in Sweihei. Nog altijd vergadert het provinciebestuur van Beimsoage symbolisch één keer per jaar in Sweihei, al wordt de oude rivaliteit tegenwoordig vooral goedmoedig beleefd.

StadsbeeldEdit

Sweihei heeft een zeer bezienswaardige, oude binnenstad. Rondom deze binnenstad liggen havens en aardige 19e eeuwse wijken. Verder bestaat de stad uit ruim opgezette nieuwbouw en is er ook vrij veel glastuinbouw in de directe omgeving, die maakt dat Sweihei 's nachts vanaf zee een bijzondere aanblik heeft.

Oude binnenstadEdit

Buiten het centrumEdit

Verkeer en vervoerEdit

AutoEdit

TreinEdit

VeerEdit

BusEdit

FietsEdit

DialectEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.