Wikia


Het Verdrag van Corille is het vrijhandelsverdrag van de Aardse Geofictieve Liga. Het werd op 4 april 1987 gesloten in de Seppische stad Corille, waar toen de 3de AGL-conferentie plaatsvond. Het is tevens het oprichtingsverdrag van de AEGU.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.