Wikia


Vlagwcod

Met slechts 111.667 inwoners (1 januari 2009) is West-Cod de kleinste gemeente van Kronenburg. Het is min of meer te beschouwen als een exclave, aangezien het niet bij de rest van Kronenburg in de buurt ligt, maar ten noordwesten van Cape Cod (Benstelle, Rǭd Ŷllān). Sinds 2003 is Tjaard van der Zee (III) de burgemeester van West-Cod.

De gemeente bestaat uit de eilanden Koningin Amalialand, waarop de stad West-Cod en het dorp Sint Hubertus liggen, Trinitas (met het gelijknamige dorp) en Pax Christi (met daarop het dorp Nes).

Vanwege de afstand tot het moederland, spreekt men in West-Cod Nederlands, (Amerikaans) Engels en een mengeling van beide; Kronenburgs wordt nauwelijks verstaan en dit is dan ook één van de problemen die bij de eventuele invoering van deze taal als officiële landstaal nog zal moeten worden opgelost.

Gemeenten in Kronenburg
Alexanderstad · Dietzland · Groningen · Koninginneland · Markenland · OosterlandOranjewijk · Oud-Kronenburg · Waterland · West-Cod · Westerland · Zuiderland