Wikia


Vlagwit

De Witte Eilanden zijn een autonome overzeese provincie van het Koninkrijk Kronenburg. Op 1 januari woonden er bijna 18.000 inwoners, waarvan ruim 6000 in de hoofdstad West-Markt. Op de eilanden spreekt men officieel Nederlands, maar op straat kan men ook IJslands, Gaelic dialecten en mengvormen hiervan tegenkomen. De koning wordt vertegenwoordigd door gouverneur Anna Nielsen-Fraeijlema (in functie sinds 2002). Het bestuur van de eilanden (de ministerraad) wordt geleid door voorzitter Patrick Robinson.

Geschiedenis Edit

De eerste Europeanen die de Witte Eilanden bezochten, waren mogelijk Vikingen; de weinige resten die op het eiland zijn aangetroffen hoeven volgens deskundigen niet per se van Vikingen afkomstig te zijn, maar de tegenwoordige bewoners trekken er desondanks jaarlijks veel toeristen mee. De tweede lading bezoekers uit Europa kwamen aan het einde van de zestiende eeuw; de eerste kolonisten, voornamelijk Schotten, Ieren en IJslanders, betraden het eiland in 1613. Zij stichtten de plaats Nieuw-Haven, die echter rond de onafhankelijkheidsstrijd van de Verenigde Staten verwoest werd. De eilanders waren in eerste instantie op de hand van de Amerikaanse kolonisten, maar riepen in 1780 eenzijdig zelf de onafhankelijkheid uit. De onafhankelijke staat der Witte Eilanden bestond slechts veertien jaar; in 1794 verloor het landje de oorlog tegen de Verenigde Staten en werd ingelijfd. Na een opstand twee jaar later die ondersteund werd met Kronenburgse troepen, koos de bevolking voor aansluiting bij het koninkrijk, maar al na drie jaar moest Kronenburg de Witte Eilanden weer afstaan aan de Verenigde Staten. Een eerste verdrag tussen Kronenburg en de V.S. uit 1813 bepaalde dat de Witte Eilanden terugkeerden in Kronenburgse handen en dit bleven ze tot 1871, toen de V.S. de archipel opnieuw annexeerden. Middels het Verdrag van Providence van 1917 keerden de eilanden vervolgens weer terug in Kronenburgse schoot. Bestuurlijk vielen de eilanden in de periodes dat ze bij Kronenburg hoorden, onder de gemeente West-Cod. Althans tot 1992; in dat jaar kregen de Witte Eilanden een autonome status vergelijkbaar met die van de Kronenburgse Maagdeneilanden. De eilanden zijn in 1999 niet toegetreden tot de AGL.